SrpskiСрпскиMagyar
14.08.2020. Петак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

23.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  

БР.:
 840-1-5/2020

Дана 23.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 23.07.2020. године доноси

НАРЕДБА

Члан 1.

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош доноси наредбу којом се забрањује вашар на јавним површинама насеља Мали Иђош поводом кирбаја дана 26.07.2020. године (недеља). Ова наредба се односи и на остале садржаје за забаву које крше уредбу забране окупљања.

О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 23.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић17.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                   

БР.: 
 840-1-4/2020

Дана 16.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 16.07.2020. године доноси

 

НАРЕДБА 

Члан 1.

  1. Забрањује се  окупљање више од 10 лица  на јавним местима у затвореном  и отвореном простору. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца  од  1,5  m, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m².

 

  1. Наређује се ношење заштитних маски и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 м.

 

Препоручује се ношење заштитних маски  и на свим осталим јавним местима на отвореном простору.

3.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским објектима који немају башту као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, да ограниче радно време на период од 06.00 до 21.00 час.

4.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта ограниче до 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 23.00 часа.

5.         Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 21.00 час.

6.         Ограничење из тачке 5. ове Наредбе не односи се на апотеке, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и шалтерску продају хране.

7.         У свим јавним затвореним просторима односно објектима као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга ограничава се број лица која могу бити истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4 m² може бити присутно једно лще.

На улазу у објекат из става 1. ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

8.         На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце. На улазу мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

9.         Сахране се ограничавају на присуство највише 10 особа и са минимално протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију просторија и људи.

10.      Надзор над применама мера ове Наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у сарадњи са надлежним државним органима из своје надлежности.

11.       Мере из ове Наредбе примењиваће се од 16.07.2020.године и у складу са ситуацијом по потреби ће се мењати.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 16.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић08.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.: 820-1-3/2020

Дана 08.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 08.07.2020. године доноси

 

З А К Љ У Ч АК
о предузимању превентивних мера у циљу спречавања ширења
заразне болести COVID 19 на територији општине Мали Иђош

 

Члан 1.

            1. Сви грађани су обавезни да користе маску у затвореном простору и да то чине на потпуно исправан начин, уз одржвање минималне дистанце од 2 метра.

            2. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

            3. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце и купце.

4. Угоститељски објекти морају  примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, број гостију се ограничава на минимално 4м² корисне површине по госту, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

            5. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2м², површине баште по госту.

            -Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан прилаз пешака и не угрожава безбедност кретања.

            - Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску.

            6. После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати. За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку. Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежих органа.

7. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.

8. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се посебно препоручује да уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.

9. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

10. У верским објектима и приликом обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

11. Дезинфекцију заједничких просторија, примењивати најмање једном дневно у стамбеним зградама.

12. ЈП „ Комунал" врши прање улица и јавних површина - простор око домова здравља и амбуланти, пошта, банака, игралишта и пијаца, примењујући адекватно дезинфекционо средство.

13. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан начин са акцентом на едукацији.

           14. У затвореном простору ограничен број људи до 50, на отвореном простору до 300 људи

15. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколико се ради о угоститељском, продајном или другом напред наведеном објекту.

 

Члан 2.

Овај Закључак се примењује од 08.07.2020. године.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.
Архива >>>