SrpskiСрпскиMagyar
2018.12.16. Vasárnap

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások


2018.11.30.

Tisztelt Hölgyeim és Úraim!!!

Engedjék meg, hogy Kishegyes Község napja alkalmából még egyszer üdvözöljem minden jelenlevőt és néhány gondolatot osztjak meg Önökkel.

Az idén emlékezünk a 100 éve lezárult Nagy háborúra, miután községünk lakosainak egy része úgy feküdt le aludni, hogy másnap egy idegen országban ébredt, akarata ellenére. Ezért az évforduló nem mindenki számára ünnep, a vajdasági magyarság megemlékezik. A vajdasági magyar közösség ma is szülőföldjén él itt a Vajdaságban, 25 nemzettel együtt megértésben,elfogadásban és együttműködésben amire jó példa Kishegyes község önkormányzata.

Az elmúlt  években többször volt már alkalmam Kishegyes község elmúlt egy évét értékelni. Mint mindig ma is úgy gondolom, hogy sikereink az eltelt egy évben szerények, de meg lehetünk elégedve. Sikeresen tudtunk több témakörben is pályázni. Itt mindenképp ki kell hangsúlyoznom a kishegyesi önkörmányzat és a tartományi kormány, a tartományi titkárságok valamint a Tartományi nagyberuházási igazgatóság jó kapcsolatát.  Ezekett a viszonyokat szeretnénk a 2019-es évben is ápolni és tovább fejleszteni.

A teljesség igénye igénye nélkül szeretnék néhány beruházás kiemelni az elmúlt egy év időszakából:

• Mindenek előtt  a kishegyesi dr. Márton Sándor egészségház felújítását kell említeni  amikor is a tetőfedő lett kicserélve, a homlokzati falak kaptak hőszigetelőt és a nyillászárók is ki lettek cserélve. A beruházás értéke 38 millió dinár, az anyagi forrást a köztársasági közbefektetést iroda biztosította,
• A nyár folyamán kishegyesen a Kertsor utca lett kiaszfaltozva 1160 méter hosszúságban valamint a szeghegyi Vuk Karadzic utca lett kiszélesítve és felújítva. A beruházás összege 30 millió dinár. Ezt az összeget a tartományi nagyberuházási igazgatóság biztosította,
• Kishegyes településre elkészült a teljes vízhállózat felújításának a tervdokumentációja. Erre a önkormányzat a saját költségvetéséből 5 millió dinárt választott ki,
• Az ivóvíz biztosítására két kút lett fúrva, egy  Szeghegyen és egy Bácsfeketehegyen. A munkálatok értéke 8 millió dinár melyet a tartományi kormány biztosított,
• A szeghegyi Vuk Karadzic általános iskola vizesgócai felújítására 5,5 millió dinárt sikerült biztosítani a tartományi kormány jóvoltából,
• A kishegyesi Adi Endre K.Á. iskola ablakcseréjét 2,5 millió dinár értékben a tartományi oktatási titkárság támogatta.
Ezen felül  nehány gondolattal szeretnék a  terveinkről - problémáinkról a jövőbe tekinteni.

• A tartományi kormánytól 405 millió dinárt várunk a községi szenyvíztisztító megépítésére,
• A szeghegyi és a bácsfeketehegyi teljes vízhállózat cseréje vár ránk, amelyre a technikai dokumentációt és az építkezési engedélyeket biztosítottuk, az anyagi  háttér a községi költségvetés volt. Terveink megvalósítására a köztársasági közbefektetést iroda támogatását várjuk.
• Szeretnénk belátható időn belül a szántóföldek tagosítását véglegesen befejezni Szeghegyen és Bácsfeketehegyen, valamint ezen a két településen a beltéri felmérést is ugyanígy lezárni,
• Elvégezni a községünk területén az épületek legalizációját,
• Már a mai napon is folyamatban vannak az építkezési munkálatok a közintézményeink gázfűtésének megoldása. Az év végéig elkészülnek az óvodák, iskolák, az egészségház, a rendőr állomás és az önkormányzat épületeinek gázfűtési berendezései. Ezeket a munkálatokat  köz-magán társulási formában végzi az önkormányzat,
• De mindenek előtt jó lenne a Krivaja folyó áldatlan – szennyezett állapotán javítani. Ebben az ügyben komoly támogatásra számítunk a tartományi képviselő ház elnökétől Pásztor István úrtól valamint a tartományi kormány elnökétől Igor Mirovic úrtól.

Öröm számomra az, hogy a civil szervezeteinkkel már évek óta kitűnő a kapcsolatunk. Ha kell közösen tudunk pályázni és ezen téren is sikeresek lenni.  Rájuk a jövőben is minden képpen számítunk.

Mind a három településen, Kishegyesen, Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi közösségek és a helyi közösség tanácsai kivállóan végezték feladataikat.

Ami a község sport életét illeti itt is van dicsekvésre okunk. Az ifjú atlétáink, asztaliteníszezőink és küzdősportot művelő sportolóink közül vannak szerbiai, európai sőt világbajnokaink, természetesen a saját korosztályukban. Sikereikhez gratulálunk.

Tisztel hölgyeim és uraim. Egz bizonyos ideje elindultunk egy úton ami a fejlődés irányába viszi  községünket, egy úton ami élhetőbb feltételeket biztosít polgáraink számára. A következő évben is csak erre fogunk  maximálisan összpontosítani, mert csak így  tudunk eredményeket elérni.

Köszönöm, hogy meghallgattak!2018.11.26.

A községi képviselő-testület díszülésén összegezték az elvégzett munkát

Kishegyes község önkormányzata tegnap ünnepelte a község napját. Ennek alkalmából a községi képviselő-testület díszülést tartott, amelyen a képviselők mellett rangos vendégek vettek részt.

Többek között jelen volt Miodrag Kankaraš, Montenegró szerbiai konzulja, Jerasz Anikó és Linka B. Gabriella, a Magyar Nemzeti Tanács tagjai, Dragi Vučković, az Észak-Bácskai körzet felelőse, Nagy Ottó, a Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettese, Ótott Róbert és Marko Rovčanin, tartományi mezőgazdasági segédtitkárok, a katolikus, a református, a pravoszláv és muszlim egyházak képviselői, valamint Gádoros (HU), Torja (RO), Bar és Budva (MNO), Ada, Topolya, Csóka, Magyarkanizsa, Kula, Újvidék, Zenta, Szenttamás, Szabadka, Titel és Óverbász községek képviselői.

Az önkormányzat nevében először Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere köszöntötte a vendégeket. Lazić elmondta, hogy az elmúlt évben az önkormányzatnak sikerült számos eredményt elérnie. Tartományi forrásból a község 30 millió dinárt kapott útfejlesztésre. Ebből Kishegyesen kiaszfaltozták a Kertsor utcát, Szeghegyen pedig a kiszélesítették a Vuk Karadžić utcát. Tartományi és önkormányzati forrásból egy-egy kút épült Szeghegyen és Bácsfeketehegyen. Tartományi forrásból mentőautót kapott az egészségház, elkészült az idegenforgalom-fejlesztési tervezet. A tartományi kormány a költségvetésből jóváhagyott 405 millió dinárt Kishegyes község szennyvíztisztítójának megépítésére, számolt be a polgármester.

– Ez jelentős beruházás, nagy jelentőséggel bír a község életében. Természetesen nem állhatunk meg itt, pár éven belül be kell fejeznünk a teljes szennyvízhálózatot. Ez a projektum jelenleg tervezési fázisban van – mondta Lazić, majd arról is beszámolt, hogy Szeghegy és Bácsfeketehegy vonatkozásában elkészült a vízhálózat felújításának terve, és a szükséges engedélyek is megvannak. Hamarosan elkészült Kishegyes vízhálózatának felújítási terve is. A polgármester arról is beszámolt, hogy a községbeli iskolák új, korszerű gázfűtést kapnak, ami megtakarítást fog jelenteni.

Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy száz évvel ezelőtt ért véget az első világháború.

– Száz évvel ezelőtt községünk lakosai úgy feküdtek le aludni, hogy másnap egy idegen országban ébredtek, akaratuk ellenére. Ezért ez az évforduló nem mindenki számára ünnep, de a vajdasági magyarság megemlékezik. Ez a közösség ma is a szülőföldjén él itt Vajdaságban, 25 másik nemzettel megértésben, elfogadásban és együttműködve. Erre Kishegyes község is nagyon jó példa – fogalmazott Szűgyi, majd arról is szólt, hogy az elmúlt egy évben az önkormányzatnak sikerült szerény sikereket elérnie. Az önkormányzat kiváló együttműködést valósított meg a tartományi kormánnyal, titkárságokkal és a nagyberuházási igazgatósággal, hangsúlyozta az elnök. A megvalósított projektumok közül kiemelte a Dr. Márton Sándor Egészségház nagymértékű felújítását, amire 38 millió dinárt fordítottak a köztársasági befektetési iroda jóvoltából. Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolának le lettek cserélve a nyílászárói az utcafronton. Erre a célra 2,5 millió dinárt adott a tartományi oktatási titkárság, számolt be a kkt-elnök, majd reményét fejezte ki, hogy hamarosan megoldódik Kishegyes község egyik legaggasztóbb problémája, a Krivaja folyó szennyezése.

A díszülésen fellépet a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Cserfes népdalcsoportja, a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület énekese, Török Noémi, a szeghegyi Kszénia Hercegnő Művelődési Egyesület, valamint a bácsfeketehegyi Dusán Cár Kulturális Központ énekesei, szavalói.

Forrás: Magyar szó2018.11.23.

A szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a bácsfeketehegyi Helyi közösség még így, az év vége felé közeledve is teljes gőzzel dolgozik. Ennek bizonyítéka, hogy két parkoló bővítésére is sor került. Az egyik parkoló az óvoda és a Helyi közösség közötti részen található. Ennek a parkolónak a kiépítése illetve bővítése nagyon fontos volt, hogy ezáltal az út azon szakasza tehermentesítve legyen és hogy a gyerekek és szülők szempontjából biztonságosabb legyen a közlekedés. A másik parkoló a Kultúrotthon előtt került kiépítésre, ami szintén a régi tervek egyike volt a Helyi közösség számára. A munkálatok saját forrásból, a helyi a járulékból lettek finanszírozva.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy az új BF4-es kút körüli munkák is lassan a végéhez közelednek. Hamarosan megtörténik az új kút vízhálózatra kötése, a földmunkálatok és a csövek lefektetése is megtörtént valamint felépült a kútház is.  A tervek szerint, újévig üzembe kerülhet a kút.

A helyi közösségek a Komunál Közvállalattal karöltve az idén is megszervezték az ingyenes avarelhordást. Október 26-tól kezdve november végéig minden hétfőn és pénteken elszállítják a zsákokba gyűjtött avart. Az avarelhordás ingyenes a polgárok számára, mert az akciót a helyi közösségek finanszírozzák.

Forrás: Magyar szóArchívum >>>