SrpskiСрпскиMagyar
30.05.2020. Субота

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршени конкурси - 2016. и раније

Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-9/2016-01
Дана: 05.12.2016.
Мали Иђош

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У 2016. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Мали Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“ број 13/2015 и 32/2016) и  члана 19. Одлуке о Општинској управи ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.2/2013,10/2013 и14/2014 ) Начелник Општинске управе дана 07.11.2016.године расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

За суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016. години

Преузмите овде:

- Конкурсна документација -

- Пријавни лист за конкурс -


Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За суфинансирање пројеката/програмаи/или  редовне делатности удружења грађана у 2016. години

Преузмите овде:

Конкурсна документација -

- Пријавни лист за конкурс -


Ј А В Н И    К О Н К У Р С

За финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта
из буџета општине Мали Иђош у 2016. Години

Преузмите овде:

- Конкурсна документација - 

- Пријавни лист за конкурс - 


Ј А В Н И    К О Н К У Р С

За финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2016. годину.

Преузмите овде:

- Конкурсна документација - 

- Пријавни лист за конкурс -


ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2015. годину.


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ- МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП И КЛАСТЕРЕ


На основу Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа (Сл. Лист Општине Мали Иђош бр. 3/2015) Председник општинског већа дана 18. 08. 2015. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученик основних и средњих школа у 2015/2016. години

- Текст конкурса можете преузети овде -

- Текст захтева можете преузети овде -

 

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има студент који испуњава следеће услове :

- има пребивалиште на територији општине Мали Иђош, најмање 2 (две) године пре подношења захтева;

- држављанин је Републике Србије;

- да је студент од II до VI године студија (основне академске и основне дипломске студије – мастер) на територији Србије односно до завршетка основног студија по Болоњском систему школовања или у иностранству;

- да студира на факултету или вишој школи уписаним код Министарства просвете Републике Србије (акредитован), а ако студира у иностранству на међународно признатом факултету или вишој школи чије дипломе се могу нострификовати на факултету или вишој школи у Србији;

-да има просечну оцену изнад 8,00 ако студира у Србији, односно изнад 3,50 ако студира у иностранству (просечна оцена свих испита у току студирања)

Право на стипендију не остварује студент:

- апсолвент, односно студент у продуженом статусу;

- који је у радном односу или на други начин радно ангажован;

- ако обнавља актуелну годину;

НАПОМЕНА: Ако је студент већ корисник студентске стипендије од Министарства просвете и спорта, и других разних фондација, организација и предузећа мора да се определи за једну стипендију из буџета.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

1. захтев за доделу стипендије;

2. фотокопија личне карте студента;

3. оригинално уверење о упису на факултет или вишу школу за 2015/2016. годину (уз назначење смера);

4. уверење о просечној оцени положених испита за студенте који студирају у Србији, односно оверена фотокопија индекса за студенте који студирају у иностранству или други доказ о положеним испитима и просечној оцени; 

5. оверена изјава да није корисник студентске стипендије од Министарства просвете и спорта, и других разних фондација, организација и предузећа;

6. фотокопија Индекса или студентске књижице;

7. Фотокопија банкарског рачуна;

3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев са потребном документацијом се подноси до 13. 11. 2015. године Општинској управи Мали Иђош (писарница), односно у месним канцеларијама у насељеним местима општине или се доставља на адресу 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32. На коверти обавезно написати следеће ,,Захтев за стипендирање студената“.

Неблаговремени и непотпуни захтеви се неће разматрати.

Ранг листа студената који остварују право на стипендију биће објављен на сајту општине Мали Иђош и на огласној табли, најкасније до 30. новембра 2015. године. Након спроведеног конкурсног поступка, студент-корисник стипендије ће закључити уговор о стипендирању са Председником општине Мали Иђош-даваоцем стипендије, којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе.

Начелник општинске управе 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Мали Иђош 
                                                                                                                                                                                    
ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 612-2/2015-03

Дана: 14. 10. 2015. године

- Изјаву преузмите овде -

- Молбу за конкурс преузмите овде -