SrpskiСрпскиMagyar
16.12.2018. Недеља

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Конкурси у току

Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-52-2/2018-01
Дана: 07.12.2018.
Мали Иђош

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. години

Датум објављивања конкурса: 08.12.2018.

 

 

 

 

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
СО МАЛИ ИЂОШ
Општинска управа
Бр: 612-4/2018-03
Дана: 29.10.2018.

На основу чл. 15.,16. став 5., 24. став 2. и 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број:37/14 и 54/14 др. Одлука, 37/16 и 29/17) и члана 10. Одлуке о регресирању студената у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број:1/2013 и 5/2017), а по уговору о регресирању превоза студената из буџета АПВ за 2018.г. који је под бројем 142-451-401/2018-02 од 23. априла 2018.г. закључен између АПВ – Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и општине Мали Иђош, општина Мали Иђош расписује:

КОНКУРС
за регресирање трошкова студената у међумесном саобраћају (студенти путници)

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-30/2018-01
Дана: 29.10.2018.
Мали Иђош

Расписује се

КОНКУРС
за подношење пријава за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност дневне услуге у заједници у 2018. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош (19.10.2018.).

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Мали Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“, број 13/2015, 32/2016, 38/2016 и 24/2018) и члана 22. Одлуке о Општинској управи општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 32/2017 и 17/2018) Начелник Општинске управе дана 08.10.2018. године расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) 01.03.2018. године Општинско веће општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2018. години

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампаном примерку и електронској форми.

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош, на основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 43/2017), члана 4. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ , бр. 4/2018) и Решења о формирању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош број 112-19/2018-03 од 31.01.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор чланова Радног  тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 08.02.2018. године расписује следећи

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2018. годину

Конкурс је отворен од 09. фебруара 2018. године до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2018.годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области културе у 2018. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада  у 2018. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали Иђош.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2018. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање: