SrpskiСрпскиMagyar
30.05.2020. Субота

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршени конкурси - 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-33/2018-01
Дана: 25.12.2018.
Мали Иђош

Расписује се

КОНКУРС
за подношење пријава за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-52-2/2018-01
Дана: 07.12.2018.
Мали Иђош

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. години

Датум објављивања конкурса: 08.12.2018.

 

 

 

 

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
СО МАЛИ ИЂОШ
Општинска управа
Бр: 612-4/2018-03
Дана: 29.10.2018.

На основу чл. 15.,16. став 5., 24. став 2. и 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број:37/14 и 54/14 др. Одлука, 37/16 и 29/17) и члана 10. Одлуке о регресирању студената у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број:1/2013 и 5/2017), а по уговору о регресирању превоза студената из буџета АПВ за 2018.г. који је под бројем 142-451-401/2018-02 од 23. априла 2018.г. закључен између АПВ – Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и општине Мали Иђош, општина Мали Иђош расписује:

КОНКУРС
за регресирање трошкова студената у међумесном саобраћају (студенти путници)

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-30/2018-01
Дана: 29.10.2018.
Мали Иђош

Расписује се

КОНКУРС
за подношење пријава за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност дневне услуге у заједници у 2018. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош (19.10.2018.).

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 4. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Мали Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“, број 13/2015, 32/2016, 38/2016 и 24/2018) и члана 22. Одлуке о Општинској управи општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 32/2017 и 17/2018) Начелник Општинске управе дана 08.10.2018. године расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) 01.03.2018. године Општинско веће општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2018. години

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампаном примерку и електронској форми.

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош, на основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 43/2017), члана 4. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ , бр. 4/2018) и Решења о формирању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош број 112-19/2018-03 од 31.01.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор чланова Радног  тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 08.02.2018. године расписује следећи

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2018. годину

Конкурс је отворен од 09. фебруара 2018. године до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2018.годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области културе у 2018. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада  у 2018. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали Иђош.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2018. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Документа за преузимање: