SrpskiСрпскиMagyar
05.12.2021. Nedelja

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Interna revizija

Interna revizija je aktivnost koja pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kroz savetodavne aktivnosti, sa svrhom da doprinosi unapređenju poslovanja korisniku javnih sredstava. Ona uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.

Interna revizija nije isto što i budžetska inspekcija, jer ne kažnjava, ne sankcioniše već daje preporuke.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organzaciji. Interni revizor o svom radu direktno je odgovoran predsedniku Opštine Mali Iđoš.

Internu reviziju obavlja interni revizor.

Interni revizor: Eva Baranji, diplomirani ekonomista
Telefon: 064 / 84 89 439
e-mail: ebaranji@verat.net