SrpskiСрпскиMagyar
20.05.2019. Понедељак

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Допис ЕПС-у и одговор ЕПС-а
30.10.2018.

Поводом учесталих кратких нестанака струје на једну, две секунде, који знају да се десе и по неколико пута у току дана на подручју наше општине, на иницијативу грађана Општинско веће се обратило Јавном предузећу "Електропривреда Србије". У целости преносимо допис и одговор ЕПС-а.

***

ДОПИС ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 18.09.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

Општинско веће општине Мали Иђош обраћа се Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ и тражи обавештење за све учесталије нестанак струје на територији општине Мали Иђош. Овлашћује се Општинска управа општине Мали Иђош за даљу комуникацију.

Члан 2.

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-39-1/2018-01
Дана: 18.09.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић

***

ОДГОВОР ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица, Сегедински пут 22-24
Датум: 26.09.2018.
Број: 87.2.0.0.-Д.07.09-274966/2-18

Општина Мали Иђош
Општинско веће
ул. Главна бр. 1
24321 Мали Иђош

Предмет: Одговор на Закључак Општинског већа општине Мали Иђош од 18.09.2018.

Поштовани,

На основу анализе рада дистрибутивног система на подручју општине Мали Иђош, установљено је да су постојали непланирани и планирани прекиди у снабдевању електричном енергијом. Сви планирани прекиди су уредно најављени, непланирани прекиди настају услед догађаја који нису могли бити предвиђени у дистрибутивном систему. Огранак Електродистрибуција Суботица плански обавља све радове на одржавању енергетских објеката или радова на проширењу система и ни један потрошач није имао прекид испоруке електричне енергије дуже од дозвољеног периода према законској регулативи. Према Уредби о испоруци и снабдевању електричном енергијом дефинисан је максимум, а ни један потрошач није ни близу наведеног ограничења. Напомињемо да смо имали више планских радова у овој години и због радова и активирања два објекта на територији општине Мали Иђош, објекти су „СТС-28“ Мали Иђош и „СТС-11П Футура“ Фекетић.

Желимо да нагласимо да по питању сигурности снабдевања електричном енергијом није могуће гарантовати 100% поузданост напајања. Ово је у складу са одредбама Уредбе о испоруци и снабдевању електричном енергијом дефинисаним у члану 26. „Оператор система може, без претходне најаве, привремено ограничити или прекинути испоруку електричне енергије корисницима система због квара у систему, или преоптерећења и других непредвиђених случајева, у трајању до два сата. Изузетно, оператор система може без претходне најаве ограничити или прекинути испоруку корисницима система и дуже од два сата, у случајевима дејства више силе и у другим непредвиђеним случајевима које оператор система није могао предвидети или чије последице не може отклонити".

Због напред наведеног Електродистрибуција Суботица не може гарантовати да и у будућности неће долазити до прекида у снабдевању електричном енергијом. Такође напомињемо да на основу Правила о раду дистрибутивног система тачка 2.3.5 „на кориснику је одговорност да угради додатну опрему у свој објекат у циљу заштите технолошког процеса за случај појаве поремећаја у дистрибутивној мрежи".

Молим Вас ако имате конкретне примедбе на рад електродистрибутивног система да нас упозорите, у интересу је и нас као оператора дистрибутивног система да имамо информације и да обезбедимо што квалитетније снабдевање и са што мање прекида свим купцима.

С поштовањем,
Директор ЕД Суботица
Стеван Бакић