SrpskiСрпскиMagyar
31.03.2020. Utorak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE OPŠTINE MALI IĐOŠ
19.03.2020.

Na osnovu člana 29. Zakona o odbrani i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, u uslovima proglašenog vanrednog stanja imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće dana 18.03.2020. godine donelo je

 

OBAVEŠTENJE
ZA GRAĐANE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.

Obaveštavaju se građani Opštine Mali Iđoš da je usled uvođenja vanrednog stanja povodom opasnosti od širenja korona virusa formirana je Stručna Komisija za praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti sa terenskim aktivistama.

Zadatak Stručne Komisije je praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti radi obezbeđivanja donošenja hrane, lekova i organizovanja lekarske pomoći na kućne adrese.

Građani koji su stariji od 70 godina i koji žele da se prijave za uslugu dostave mogu se prijaviti na brojeve telefona pozivnog centra od dana 18.03.2020. godine u periodu od 7.00 do 17.00 časova:
Broj pozivnog centra 1. je:
+381695990851 Ildiko Nađmeljkuti Kiškovač
koordinator - na mađarskom jeziku

Broj pozivnog centra 2. je:
+381642538152 Dejan Prnjat
zamenik koordinatora - na srpskom jeziku

 

Brojevi telefona lekarske pomoći u slučaju simptome korona virusa:
Dom Zdravlja Mali Iđoš +3814730236

Ambulanta Feketić +3814738044

Ambulanta Lovćenac +3814735018

 

Broj Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš:

+3814731434

 

Broj Policijske stanice Mali Iđoš:

+3814730665

Član 2.

                       

Ovo Obaveštenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                          Predsednik Opštinskog veća Opštinsko veće                                                      
Br.: 06-17-2/2020-01                                                                s.r. Marko Lazić
Dana: 18.03.2020. godine
Mali Iđoš