SrpskiСрпскиMagyar
22.03.2018. Четвртак

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner


20.03.2018.

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош објављује продужење рока за пријављивање на Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош који је објављен дана 27.02.2018. године у листовима „Дневник“ и „Маgyar szó” и на интернет  страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.

Нови рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до 28.03.2018. године.

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.20.03.2018.

Санација дела крова на Дому културе у Ловћенцу ради се и под тешким временским условима због алармантног стања. Наиме, кровна конструкција је попустила од зуба времена и претила је опасност од урушавања. Општина Мали Иђош је из средстава редовног одржавања јавних објеката одвојила новац неопходан за потребне радове.13.03.2018.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 16/2017),Председник општине  МАЛИ ИЂОШ је дана 13.03.2018 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.08.03.2018.

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош објављује продужење рока за пријављивање на Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош који је објављен дана 27.02.2018. године у листовима „Дневник“ и „Маgyar szó” и на интернет  страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.

Нови рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до 16.03.2018. године.

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.02.03.2018.

Акција добровољног давања крви у општини Мали Иђош је била врло успесна. На три акције укупно је прикупљено 74 јединице крви. Браво хуманитарни људи.

Црвени Крст Мали Иђош01.03.2018.

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) 01.03.2018. године Општинско веће општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2018. години

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампаном примерку и електронској форми.

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.27.02.2018.

Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош, на основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 43/2017), члана 4. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ , бр. 4/2018) и Решења о формирању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош број 112-19/2018-03 од 31.01.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор чланова Радног  тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Мали Иђош

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.24.02.2018.

СПОРАЗУМ О БРАТИМЉЕЊУ
ИЗМЕЂУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ГАДОРОШ И МАЛИ ИЂОШ

Локална самоуправа Општине Гадорош и локална самоуправа Општине Мали Иђош изјављују да у циљу јачања међусобне сарадње између две самоуправе закључују споразум о братимљењу.

Главне области сарадње на основу Споразума о братимљењу су следеће:

1.) Локална самоуправа Гадорош из Републике Мађарске и општина Мали Иђош из Републике Србије – Аутономна покрајна Војводина настојаће да продубе пријатељске, људске односе и прошире заједничке интересе на основу размене искустава између општинских институција локалне самоуправе Гадорош и општине Мали Иђош, имајући у виду обостране интересе развијаће њихове средине.
2.) Братимљене општине заједничким снагама ће спроводити акције у циљу зближавања становништва. У том циљу ће промовисати и подржати:
• акције за боље разумевање заједничке културе и традиције,
• акције на директним везама становништа.
3.) Локалне заједнице међусобно сарађују у успостављању веза између институција локалних самоуправа и привредних друштава. У том циљу:
• истраживаће директне области сарадње између институција, пословних организација и предузетника,
• локалне самоуправе ће у делокругу својих овлашћења дати подршку формирања и функционисања оваквих сарадњи,
• заједнички наступ према фондовима Европске Уније.
4.) Органи локалних власти међусобно преносе и разматрају своја искуства.
5.) Локалне заједнице сарађују у програмима руралног развоја.
6.) Посебну пажњу посвећују и подржавају сарадњу образовних, културних установа, културних и уметничких друштава и независних друштава.
7.) Локалне заједнице ће покренути сарадњу образовних институција, путем посета и заједничких летњих кампова.
8.) Локалне заједнице међусобно подржавају сарадњу својих друштвених, политичких и верских организација.

Реализацију споразума о братимљењу органи локалних самоуправа ће једном годишње анализирати и разменити искутва, и дати предлоге за евентуалне измене.

Споразум о сарадњи потписују у име Локалнe самоуправe Општине Гадорош градоначелник Маронка Лајош, а у име Скупштине Општине Мали Иђош председник Иштван Сиђи.

Број: 016-147/2017-02,
Дана: 24.11.2017, Мали Иђош23.02.2018.

Споразум о братимљену између општине Мали Иђош и града Гадорош (Мађарска), који је усвојила СО Мали Иђош 24.11.2017. и који су потписали Сиђи Иштван, председник СО Мали Иђош и Лајош Маронка, градоначелник Гадороша, данас је на свечаној седници скупштине града Гадороша потврђен.

На позив домаћина свечаној седници присуствовали су Марко Лазић, председник општине, Сиђи Иштван, председник СО, Золтан Керекеш, заменик председника општине, Дејан Шољага, члан општинског већа и Силард Барањи, руководилац одељења за финансије.

"Драги грађани Гадороша! Велико задовољство и част ми је да могу бити код Вас данас. Поносан сам на то да могу потписати међуопштинску сарадњу. Желим да међусобна сарадња између општине Мали Иђош и Гадороша буде дуготрајна и успешна. Захваљујем вам на пријатељском гостопријемству!" - нагласио је, председник општине Мали Иђош, Марко Лазић, у свом обраћању.

Однос између данас братских општина има историју дужу од једне деценије. Све је почело давне 2001. године посетом градоначелника Гадороша Малом Иђошу. Током година односи су се продубљивали и јачали те се прошле године дошло на идеју да пријатељски односи добију формални оквир. Основ за сарадњу је нађен у култури, образовању и економији, са посебним освртом на заједничке инвестиције у будућности путем европских фондова за прекограничну сарадњу.20.02.2018.

Поводом обележавања сто година од завршетка Првог светског рата, Кућа ромске културе из Београда и Музеј Војводине приредили су изложбу под називом "Страдање Рома у Првом светском рату" аутора др Драгољуба Ацковића. Изложбу је отворио Игор Мировић, председник Владе АП Војводине. Oтварању изложбе присуствовао је Марко Лазић, председник општине.

Ова поставка је сачињена од неколико десетина оригиналних дописница - фотографија, које су направљене у периоду 1914-1918. године, и први пут се заједнички објављују. Фотографије приказане на овој изложби представљају примарне изворе за проучавање историје ромског народа.