SrpskiСрпскиMagyar
2019.02.21. Csütörtök

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2018.04.26.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz - és Erdőgazdálkodási Titkárság vízhálózatokra és szennyvízrendszerek kiépítésére és felújítására kiírt pályázatán, Kishegyes község nyolc millió dinárt kapott két pályázat keretén belül.

A Tartományi kormány nevében, a Tartományi kormány alelnöke, Đorđe Milićević adta át a szerződéseket a sikeresen pályázó önkormányzatok képviselőinek. Az egybegyülteket mr Vuk Radojević, tartományi mezőgazdasági, víz - és erdőgazdálkodási titkár  is üdvözölte.

Marko Lazić, Kishegyes község elnöke elmondta, hogy Kishegyes község két sikeres pályázaton összesen nyolc millió dinárt nyert, ebből 5,5 millió dinárt új kút fúrására fordítják Bácsfeketehegyen,  2,5 millió dinár pedig a Szeghegyi kút felszerelésére van előlátva.2018.03.29.

A bácsfeketehegyi “Futura” vállalat 5tonna élelmiszert adományozott a Koszovó és Metóhián élő embereknek.

Perlaki Zoltán a “Futura” vállalat tulajdonosa és Marko Lazic kishegyes község vezetője szerződést írtak alá amely értelmében a “Futura” cég 5tonnányi élelmiszert adományoz a Koszovó és Metóhián élő emberek részére. Marko Lazic megköszönte a segítséget Perlaki Zoltánnak mondván minden segítség jól jön az ott élő emberek részére.
2018.03.26.

A beruházás értéke 45 millió dinár.

A tervek szerint az elkövetkező öt hónapban teljesen megújul a kishegyesi egészségház épülete, amely az elmúlt évtizedekben nagyon leamortizálódott. A munkálatok elkezdődtek és a tervek szerint haladnak.

Pillanatnyilag a tetőburkolat cseréje folyik amely magába öleli az új hőszigetelést is. Kishegyes község önkormányzata a 2017.es évben pályázott az egészségház felújítására és nyert is erre a célra 45 millió dinárt a Nyilvános Beruházásokat kezelő Hivatalnál. A munkálatokat az újvidéki székhelyű “GAT doo”. cég végzi valamint a szintén újvidéki “AXIS doo” építkezési iroda. Az elmúlt 15 évben a kishegyesi egészségház nagyon rossz állapotba került, a három emeletből csak a földszinti volt alkalmas használatra, mivel a tető beázott, valamint az ablakokat sem lehetett kinyitni biztonsági okokból.2018.03.20.

Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság közzéteszi Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására szolgáló nyilvános pályázat határidejének meghosszabbítását, amely 2018. február 27-én jelent meg a Dnevnik és Magyar Szó napilapban, valamint Kishegyes község honlapján. www.maliidjos.rs.

A pályázatra való jelentkezés új határideje 2018. március 28.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.03.13.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/2015 és 80/17 szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 és 111/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2017 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke 2018. március 13-án meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.03.08.

Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság közzéteszi Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására szolgáló nyilvános pályázat határidejének meghosszabbítását, amely 2018. február 27-én jelent meg a Dnevnik és Magyar Szó napilapban, valamint Kishegyes község honlapján. www.maliidjos.rs.

A pályázatra való jelentkezés új határideje 2018. március 16.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.03.02.

Az önkéntes véradási akciókon ma, Kishegyes községben 74 egységnyi vért adományoztak a leghumánusabb emberek. Büszkék lehetünk rájuk.

Vöröskereszt Kishegyes2018.03.01.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14. szakasza, polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017 sz.) alapján, Kishegyes községi elnöke 2018.03.01-jén kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2018. évben

A pályázatott zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell benyújtani.

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2018-as községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2018.02.27.

Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság, Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Tervének (HAT) elfogadásáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 43/2017 szám), Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjai kiválasztásának feltételeiről, kritériumairól és mércéiről szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4 /2018 szám) és Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjait kiválasztó bizottság megalakításáról szóló, 2018.01.31-i, 112-19/2018-03 sz. végzés alapján meghirdeti az alábbi

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjainak kiválasztására

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.