SrpskiСрпскиMagyar
21.02.2019. Četvrtak

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

18.05.2018.

U petak 18. maja održan je radni sastanak u opštini Mali Iđoš na temu "Romi u opštini Mali Iđoš" koji je iniciran od strane predstavnika romskog civilnog sektora, koordinatora i pedagoškog asistenta.

Predsednik opštine Marko Lazić koji je otvorio radni sastanak zajedno sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović saslušali su predstavnike romske zajednice. Pokrajinska poslanica je pohvalila aktivnosti koje opština Mali Iđoš realizuje kada je u pitanju romska populacija iz Maloiđoške opštine i aktivnosti koje realizuju sve tri različite konfesije romske populacije, a sve sa ciljem da romska populacija živi bolje u opštini Mali Iđoš. Ono što je plan za budućnost da opština Mali Iđoš usvoji lokalni akcioni plan za Rome i da se aktivno uključi u rešavanje problematike stanovanja izolovanih romskih naselja istakao je predsednik Marko Lazić. Na sastanku je dogovorena i preduzeta zajednička akcija čišćenja romskog naselja u Malom Iđošu od strane romske i neromske zajednice. Na sastanku je učešće uzela i predstavnica pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Živana Živanović koja je govorila o važnosti obrazovanja romske populacije.18.05.2018.

Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 18.05.2018. godine donela je

DEKLARACIJU
POVODOM ZAGAĐENjA REKE KRIVAJE NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.

Skupština opštine Mali Iđoš izražava zabrinutost zbog sve intenzivnijeg zagađenja reke Krivaje. Krivaja je najduža autohtona Vojvođanska reka od 109 kilometara čiji se izvori i ušće nalaze na tlu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Reka je postala kanal otpadnih voda. Industrijske i otpadne vode prevazišle su kapacitete vodenih tokova. Voda nije u stanju da razgradi otpadne materijale. Problem zagađenja ne odnosi se samo na zagađenje vode već utiče i na kvalitet vazduha. Izazovi se javljaju usled isključivo profitne i potrošačke orijentacije privatnih preduzeća i prekomernog korišćenja raspoloživih prirodnih resursa. Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštenje o njenom stanju, svako a posebno su Republika Srbija i autonomna pokrajina odgovorne za zaštitu životne sredine i svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. Opštinska uprava opštine Mali Iđoš se obratila pokrajinskom inspektoru zaštite životne sredine i zatražila je obaveštenje o preduzetim merama u vezi zagađenja vodotoka reke Krivaje. Opština Mali Iđoš je podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici protiv n.n. izvršioca zbog izvršenja krivičnog dela zagađenja životne sredine. Mesna zajednica Mali Iđoš, Mesna zajednica Lovćenac i Mesna zajednica Feketić organizovale su skupljanje potpisa u znak protesta protiv zagađenja reke Krivaje.  Zahtevamo od Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine utvrđivanje kvaliteta vode na teritoriji celog vodotoka reke, registrovanje zagađivača i utvrđivanje stepena zagađenosti. Zahtevamo od Javno vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad donošenje akcionog plana za Krivaju. Predlažemo Vladi Republike Srbije da izmenom važeće Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje skrati privatnim preduzećima predviđeni krajnji rok za implementaciju akcionih planova. Mnoštvo faktora utiče na to da se zagađenje nastavlja na uštrb građana i reke Krivaje. Cilj je da o najvećoj izvornoj vojvođanskoj reci govorimo kao o potencijalu za razvoj turizma, ribolova i sistema navodnjavanja a ne kao o crnoj tačci na ekološkoj mapi Evrope. Rešavanje problema zagađenja treba da bude primer uspešnog zajedničkog delovanja države i privrede.

Član 2.

Ovlašćuje se Predsednik opštine Mali Iđoš za obraćanje državnim organima, pokrajinskim organima, međunarodnim institucijama, institucijama Evropske Unije i medijima radi zaštite reke Krivaje.

Član 3.

Ova Deklaracija se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.18.05.2018.

Svečanim programom u izvođenju Crnogorskog kulturno prosvjetnog društva “Princeza Ksenija” u centru Lovćenca je obilježen Dan nezavisnosti Crne Gore.

Manifestaciju je uveličala višečlana delegacija Privredne komore Crne Gore koju je predvodio predsjednik Vlastimir Golubović. Obraćajući se prisutnim Golubović je istakao da će u narednom periodu država Crna Gora intezivirati napore da se u ekonomskom smislu poboljša položaj crnogorske zajednice u Vojvodini.

Na poziv organizatora, ispred opštine Mali Iđoš, manifestaciji su prisustvovali Marko Lazić, predsednik opštine i Siđi Ištvan, predsednik skupštine opštine.

Izvor: CKPD “Princeza Ksenija”16.05.2018.

U mišljenju Komisije za javno-privatno partnerstvo broj 134/2018 od 15.05.2018. godine stoji:
"Na Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnetog od strane opštine Mali Iđoš u skladu sa članom 27. stav 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kojim se predlaže zamena postojećih kotlova na gasno ulje ekstra lako i mazut kotlovima na prirodni gas uz ugovorno isporučivanje toplotne energije opštini Mali Iđoš, po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Komisija za javno-privztno partnerstvo (u daljem tekstu: Komisija) je mišljenja da se predmetni projekat može realnzovati u formi javno-privatnog partnerstva."

Komisija za javno-privatno partnerstvo donela je pozitivno mišljenje na Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu postojećih kotlova na gasno ulje ekstra lako i mazut kotlovima na prirodni gas uz ugovorno isporučivanje toplotne energije opštini Mali Iđoš.

Projektom je planirana isporuka i montaža kontejnerskih gasnih kotlarnica i njihovo priključenje na postojeću toplovodnu instalaciju potrošača uz obezbeđivanje gasnih priključaka uz ugovorno isporučivanje toplotne energije Opštini Mali Iđoš od strane odabranog privatnog partnera u trajanju od 15 godina.

Razlog za pokretanje projekta su visoki troškovi za grejanje kao i korišćenje neekološkog i neekonomskog energenta (mazuta i gasnog ulja ekstra lakog).

Obim radova obuhvata isporuku i montažu novih kontejnerskih kondenzacionih kotlarnica sa pratećom infrastrukturom na sledećim lokacijama:

  • Dve centralne kontejnerske kotlarnice koje isporučuju toplotnu energiju Zgradi opštine, Jedinici lokalne samouprave, Domu zdravlja i policijskoj stanici u Malom Iđošu,
  • Kotlarnica Osnovne škole “Adi Endre” u Malom Iđošu,
  • Kotlarnica Osnovne škole “Vuk Karadžić” i Doma zdravlja sa zubnom ambulantom u Lovćencu,
  • Kotlarnica Osnovne škole “Nikola Đurković” u Feketiću.

Realizacija navedenih mera podrazumeva značajna investiciona ulaganja ukupne vrednosti od oko 405.000 eura.

Kao optimalan period trajanja javnog ugovora se predviđa period od 15 godina. Nakon ugovornog perioda, kada Opština Mali Iđoš postane vlasnik kompletne instalacije i bude samostalno gazdovala isporukom energije, uštede će biti značajne odnosno preko 65.000 eura.15.05.2018.

Na bunaru u Feketiću, u Herojskoj ulici, postavljena je nova pumpa. Nova pumpa je većeg kapaciteta što treba da obezbedi bolje snabdevanje vodom.15.05.2018.

Glen Morison, zamenik australijske Ambasadorke u Srbiji Džulije Fini, kao donaciju uručio tri kompjutera Udruženju za zaštitu majki i dece „Izida“.

Udruženje „Izida“, upriličilo je konferenciju za štampu 15. maja i tom prilikom ugostilo Glena Morisona, zamenika australijske ambasadorke u Srbiji, Marka Lazića, predsednika opštine Mali Iđoš, Kerekeš Zoltana, potpredsednika, Klaru Lukač, člana Opštinskog veća zadužene za socijalnu politiku, mnogobrojne goste i novinare.

Održana je prezentacija projekta koji nosi naziv „Invaliditet i socijalna isključenost - obezbeđenje pristupanja kompjuteru i edukaciji za ljude sa invaliditetom“, koji je vredan blizu pet hiljada dolara, a koji je podržala Australijska ambasada. „Projekat je započeo pre pet meseci, trebalo je obezbediti odgovarajuću opremu, kao i angažovati stručno lice. Prevazišli smo prve poteškoće i danas smo prezadovoljni, a u projekat je uspešno uključeno naših šest polaznika – učenika , slabovidih, onih sa problemom dislekcije i drugim problemima. Oni su uspešno savladali strah od kompjutera kojim su bili fascinirani, na specijalizovanom kompijuteru odlično uče. Naša štićenica Maja koja je slepa, nikada nije pipnula kompjuter uspešno ga koristi i piše pesme, koje objavljuje“, kaže Stanislava Mirović, koja je ovde zadužena za vaspitno obrazovni rad. Zadovoljstvo projektom koji je omogućio integraciju lica sa invaliditetom uz pomoć kompjutera i sticanje osnovne informatičke pismenosti koja im omogućuje uključenje u širu društvenu zajednicu, pokazala je i predsednica Udruženja, Julijana Pap. Ona je pozdravljajući goste pomenula i početak rada Udruženja koje uspešno opstaje od 1999. godine, zahvaljujući se pri tom predstavniku Australijske ambasade, kao i lokalnoj samoupravi koja joj pruža veliku podršku. “Srećan sam što prisustvujem prezentaciji projekta koji smo podržali i ovo je prilika da donacijom sa tri kompjutera pomognemo ovim dobrim ljudima“, rekao je Glen Morison, ističući značaj saradnje koju imaju i na drugim poljima Srbija i Australija. Potom je „Izida“ omogućila i praktičan prikaz projekta prisutnima. Zadovoljstvo uspešnim radom Udruženja iskazali su i Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš i Kerekeš Zoltan, potpredsednik koji su takođe pozdravili goste.

Izvor: BačkaPress, Hét Nap15.05.2018.

Predstavnici lokalne samouprave Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, Siđi Ištvan, predsednik SO Mali Iđoš, i predsednik Sportskog saveza opštine Mali Iđoš... organizaovali su prigodan prijem za uspešnu stonoteniserku - kadetkinju Katarinu Gvozdenović i njene roditelje. Povod je bio veliki, kao što je veliki Katarinin sportski uspeh, a to je da je nedavno osvojila prvo mesto na prvenstvu Vojvodine i Srbije u kategoriji mlađih kadetkinja u stonom tenisu. Dobila je ovom prilikom i prigodan dar, gume za stonoteniski reket.

Izvor: BačkaPress11.05.2018.

IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG INSPEKTORA

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
T: +381 21 487 47 19 F: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs
BROJ: 140-501-543/ 2018-06    DATUM:07.05. 2018

Sektor za inspekcijske poslove
Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata Područna jedinica Subotica
TrgLazara Nešića br 1.Subotica
Tel:024/641-153 ;063/587 796
dragan.sekulic @vojvodina.gov.rs

RS ,APV
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Glavna 32, Mali Iđoš
Insp. zžs Vera Unterberger

Predmet: Odgovor na Vaš zahtev za dostavljanje obaveštenja o preduzetim merama u vezi zagađenja vodotoka Krivaje od dana 24.04.2018

Na Vaš zahtev od dana 24.04.2018 n u vezi dostavljanja obaveštenja zbog zagađenja vodotoka Krivaje izvršen je dana 27.04.2018 inspekcijski nadzor lokacije industrijske zone gde su evidentirani zagađivači vodotoka Krivaje.

U skladu sa izvršenim nadzorom obaveštavam Vas sledeće:

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ovlaštena je da vrši inspekcijski nadzor kod zagađivača vodotoka Krivaje u oblasti zaštite voda u delu monitoringa otpadnih voda.

Inspekcijski obilazak lokacije mesta ispuštanja otpadnih voda je obavljen operatera u Bačkoj Topoli koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju i to:

1. JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola
2. Perutnina Ptuj - Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola
3. IM Topola doo, M.Tita br 3, Bačka Topola
4. AIK Bačka Topola doo, M Tita 61, Bačka Topola

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da nadzirani subjekti vrše merenje količine otpadnih voda koja se ispušta (konstantno) i vrše ispitivanje kvaliteta otpadnih voda koji ispuštaju u vodotok Krivaju u skladu sa propisanim obavezama (kvartalno). Izvršena su ispitivanja otpadnih voda za prvi kvartal 2018.

Prema izveštajim o ispitivanjima za prvi kvartal 2018 godine datih inspekciji u toku inspekcijskog nadzora, kao i prema rezultatima izveštajima uzoraka otpadnih voda utvrđeno je da postoje prekoračenja pojedinih ispitivanih parametara na mernim mestima na kojima nadzirani subjekti ispuštaju svoje otpadne vode u vodotok Krivaju.

Tokom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da voda u vodotoku Krivaje na lokaciji pre ispuštanja od strane navedenih preduzeća koja ispuštaju svoje otpadne vode prozirnog karaktera bez značajnije zamućenosti i obojenosti vode u samom vodotoku.

Nakon dotoka otpadne vode iz gradskog sistema komunalnih otpadnih voda voda u vodotoku voda Krivaje menja boju, gde se intezitet boje u smislu zamućenosti povećava kako pojedini emiteri od tačke 2. do 4. svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok, da bi nakon poslednjeg emitera pod tačkom 4. voda u vodotoku bila obojena u sivo.

U toku nadzora u AIK Bačka Topola RJ ŽIBEL su se vršili poslovi građevinskih radova na izgradnji prve faze tretmana otpadnih voda koje nastaje kod prerade otpada animalnog porekla.

Svi da su nadzirani subjekti: JKSP Komgrad, Matije Korvina 18, Bačka Topola, Perutnina Ptuj - Topiko doo, Petefi Brigade 2, Bačka Topola, IM Topola doo, M. Tita 3, Bačka Topola i AIK Bačka Topola doo, M. Tita 61, Bačka Topola koji svoje otpadne vode ispuštaju u vodotok Krivaju doneli Akcione planove za dostizanje graničnih vrednosti emisije kojima su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije.

U toku nadzora u AIK Bačka Topola RJ ŽIBEL su se vršili poslovi građevinskih radova na izgradnji prve faze tretmana otpadnih voda koje nastaje kod prerade otpada animalnog porekla.

Uredbom o izmenama i dopunama uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik R.S." broj 67/11,48/12 i 1/2016) je članom 19. propisano da pravno lice i preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih navedenom uredbom najkasnije do 31.12.2025 godine.

Prema članu 20. navedene uredbe izuzetno iz člana 19 . navedene uredbe za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine nadležni organ može utvrditi i drugačije rokove za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u postupku izdavanja te dozvole, u skladu sa propisima u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine.

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u okviru svojih ovlaštenja će i dalje pratiti aktivnosti nadziranih subjekata u pogledu sprovođenja monitoringa otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotok Krivaju kao i realizaciju donešenih Akcionih planova kojim su utvrđeni rokovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.

S poštovanjem,

Inspektor zaštite životne sredine
Dragan Sekulić

Dostavljeno:
l. PC, APV
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Glavna 32, Mali Iđoš
Insp. zžs Vera Unterberger
2. U spise predmeta

 

DOPIS POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU

REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1-100/2018-01
Dana: 10.05.2018. godine
Mali Iđoš

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Bul. M. Pupina br. 16.
21101 Novi Sad

PREDMET: Reagovanje na Vaše obaveštenje br. 140-501-543/2018-06 od 07.05.2018. godine

Dana 20. i 24. aprila 2018. godine uputili smo dopis - informaciju o ponovnom zagađenju kanala Krivaja. Problem je višegodišnji i svima nama poznat.

Sa odgovorom inspektora za zaštitu životne sredine br.140-501-543/2018-06 od 07.05.2018. godine nismo zadovoljni iz razloga jer ne donosi rešenje u doglednom periodu na veoma ozbiljan problem.

U interesu građana opštine Mali Iđoš zahtevamo od nadležnih organa obezbeđenje životne sredine, kakve imaju i drugi građani u okolnim opštinama.

Zahtevamo od Pokrajinskog sekretarijata prijem predsednika opština Mali Iđoš i Bačka Topola u cilju iznalaženja kvalitetnog prelaznog rešenja do 31.12.2025. godine.

Predsednik opštine Mali Iđoš
Marko Lazić10.05.2018.

 

OBAVEŠTENJE LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ U VEZI REKE KRIVAJE!

Obaveštavamo građane Malog Iđoša, Feketića i Lovćenca da Izveštaj POKRAJINSKOG INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE smatramo neprihvatljivim i da ćemo poslati Zahtev POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE! Skupljaćemo potpise u prostorijama Mesnih zajednica radnim danima od 7.00-14.30 časova! Potpise skupljamo do 16. maja 2018. g., te vas molimo da svojim potpisima podržite našu inicijativu!

U Malom Iđošu, 10.05.2018.g.08.05.2018.

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu danas je u palati Srbija organizovala sastanak sa predstavnicima gradova i opština na kojem je predstavljen jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija koji će u potpunosti zaživeti od 01.01.2019. godine. Ispred opštine Mali Iđoš sastanku je prisustvovao Marko Lazić, predsednik opštine.

Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija građani će moći putem interneta da vide sve svoje poreske obaveze objedinjeno na jednom mestu i moći će da izmire svoje poreske obaveze elektronski na posebnom internet portalu.