SrpskiСрпскиMagyar
14.07.2020. Utorak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

17.03.2020.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br. 31 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

Član 4.

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.
U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.
Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.
Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.
Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 110-2515/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.


 
 
 
 


13.03.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

 05.03.2020.

Izašao je dvadesettreći broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".02.03.2020.

Postovani,

Obaveštavamo vas da je Vlada donela Odluku o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 48/19.

Odredbama člana 45a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20, u daljem tekstu: Zakon), odnosno, čl. 37-44. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19), utvrdjene su nadleznosti oko organizovanja i sprovodjenja ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

U tom smislu, Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

Radi oglašavanja ranog javnog uvida, dostavljamo materijale koje je potrebno objaviti na internet stranici jedinice lokalne samouprave, danom zapocinjanja ranog javnog uvida, odnosno u ponedeljak 2. marta 2020. godine.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15. dana, u periodu od 2. do 16. marta 2020. godine.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.27.02.2020.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 26.02.2020. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ07.02.2020.

Opština Mali Iđoš je u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja dodelila 105 dečijih auto sedišta roditeljima koji žive na teritoriji opštine i organizovala obuku za njihovu pravilnu upotrebu. Opština Mali Iđoš kupila je i dodelila 90 sedišta, a Agencija za bezbednost saobraćaja 15 sedišta za decu, težine od 9 do 36 kg.

Predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović govorio je roditeljima o stradanju dece u nezgodama i značaju pravilnog korišćenja dečijih auto sedišta. Stamatović je istakao da je od 10-oro dece koja su poginula u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, njih 7 stradalo kao putnik u automobilu. Upravo zato, ovakva akcija koju su zajednički organizovale Opština i Agencija imala je za cilj povećanje upotrebe dečijih auto sedišta i promenu svesti kod roditelja koji treba da prihvate činjenicu o neophodnoj i pravilnoj upotrebi dečijih auto sedišta kada se mališani prevoze.

Predsednik opštine Mali Iđoš, Marko Lazić, istakao je da je bezbednost dece u saobraćaju jedan od prioriteta, te se iz tog razloga realizuje ova akcija. Ovo je treći put po redu da se realizuje ova akcija.

Izvori: abs.gov.rs i yueco.rs31.01.2020.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore predstavnicima 22 lokalne samouprave u AP Vojvodini za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima vodoprivrede i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i u oblasti razvoja sporta. Reč je o projektima koji se realizuju preko konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine. Uručivanju ugovora prisustvovao je i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.

Mirović je danas dodelio i ugovore za nastavak finansiranja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Malom Iđošu, kao i ugovor za izgradnju magistralnog kolektora fekalne kanalizacije u opštini Mali Iđoš. Vrednost ovih ugovora je 493 miliona dinara.

Svečano uručenje ugovora bilo je upriličeno u holu zgrade Pokrajinske vlade, a ispred opštine Mali Iđoš svečanosti je prisustvovao i ugovore potpisao Marko Lazić, predsednik opštine.29.01.2020.

Izašao je dvadesetdrugi broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".
13.01.2020.

Završen je prvi Novogodišnji turnir u stonom tenisu, za neregistrovane igrače. Peto po redu takmičenje ovakvog tipa, u našoj opštini, s tim da je sada uloga domaćina pripala Feketiću.

Pored „stare ekipe“ debitantski nastup je zabeležilo čak 12 ljudi, od ukupno 22 takmičara koji su došli iz Lovćenća, Feketića, Vrbasa, Savinog Sela, Doboja.

Turnir je bio podeljen u dva dana, na grupnu i eliminacionu fazu.

Zahvalnost dugujemo našem, već tradicionalnom, zapisničaru Tamari Rahimić i Sportskom savezu opštine Mali Iđoš, što nam je obezbedio neophodan prostor i prateću opremu. Na kraju, hvala svima koji su bili deo istorijske sportske priredbe.

1. mesto - Igor Đurašević
2. mesto - Nemanja Perlić
3. mesto - Miljan Jelušić
4. mesto - Denis Muratović

Finale:
Nemanja Perlić – Igor Đurašević 1:4

Meč za 3. mesto:
Miljan Jelušić – Denis Muratović 4:2

Polufinale:
Nemanja Perlić – Denis Muratović 4:1
Miljan Jelušić – Igor Đurašević 0:4

Broj učesnika: 22
Broj mečeva: 46

Izvor: Organizatori turnira