SrpskiСрпскиMagyar
2021.10.18. Hétfő

 izbori 20201

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2021.07.20.

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009 és 99/2011 sz.) és a 2021.08.15-én tartandó, Kishegyes község területén lévő helyi közösségi tanácstagok megválasztásának kiírásáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 28/2021 sz.) alapján, Kishegyes község Községi közigazgatása közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

 

Elektronikus úton betekintést nyerhetnek a Kishegyes község tertületére vonatkozó választói névjegyzékbe, a kishegyesi községházán, Fő u. 32., Ügyfélfogadó. 

Értesítjük Kishegyes község választópolgárait, hogy 2021.07.31-ig betekinthetnek a választói névjegyzékbe, bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy kiigazítást kérhetnek a községháza Ügyfélfogadójában, munkanapokon 8-14 óra között.

Az egységes választói névjegyzék lezárást követően (2021.07.31., 24.00 h), a választói névjegyzék módosításával kapcsolatos kérelmet (bejegyzés, törlés, kiigazatás és egyéb) az  Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium felé nyújthatják be a polgárok, vagy a Községi közigazgatáson keresztül, a választói névjegyzék frissítésével foglalkozó alkalmazottnak történő átadással (Ügyfélfogadó), 2021.08.12., 24.00 óráig.

           

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA
Iktatószám: 016-4-47/2021-03
Kelt: 2021.07.20-án

                                                                                             Zoran Pustahija

a Községi közigazgatás vezetője
2021.06.02.

Értesítés!

2021. június 3-án (csütörtök) Kishegyes község területén kullancsirtást végeznek, az időjárás függvényében.

Külön felhívjuk a méhészek figyelmét, hogy a szer mérgező hatással van a méhekre, amely egy napig tart!2021.05.21.

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

Szám: 350-2-1/2021-06

Kelt: 2021. május 23-án

Kishegyes

 

A tervezési és építési törvény 45.a szakaszával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 és 9/2020),

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

Befektetési, településrendezési, építési,

lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel

foglalkozó osztály

a következőt teszi közzé

 

KORAI NYILVÁNOS BETEKINTÉS

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ANYAGBA

 

Kishegyes község területrendezési tervének meghozataláról szóló határozatot a kishegyesi községi képviselő-testület hozta meg, és megjelent Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, 55/2020 sz.

Kishegyes község területrendezési tervének kidolgozására vonatkozó anyagba való korai betekintés 15 napig tart, 2021. május 23. és június 8. között, munkanapokon 7.00-15.00 óráig a községháza épületében (21. sz. iroda), Fő u. 32., de megtekinthető Kishegyes község honlapján is, www.maliidos.com.

 

Kishegyes község Községi közigazgatása, mint Kishegyes község területrendezési terve kidolgozásának kötelezettje, korai nyilvános betekintést szervez, a nyilvánosság terv kidolgozásának általános céljaival és szándékaival, területfejlesztésre irányuló lehetséges megoldásokkal, a tervezéssel elvárt hatásokkal stb. való megismertetése érdekében.

 

Megkérjük azokat a szerveket, szervezeteket és közvállalatokat, akik felhatalmazottak a területvédelmi és rendezési, valamint az épület-kiépítési feltételek meghatározására, véleményezzék a környezetre gyakorolt hatás feltételeit és szükséges terjedelmét és fokát.

 

A jogi és természetes személyek írásban elküldhetik észrevételeiket és javaslataikat a Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi ügyletekkel foglalkozó osztály címére, postai úton, vagy közvetlenül átadhatják a községháza iktatójában, Fő u. 32., Kishegyes, a korai nyilvános betekintés ideje alatt, 2021.06.08-ig.

                                                                                                                    KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA

 

DokumentumokArchívum >>>