SrpskiСрпскиMagyar
2021.06.12. Szombat

 izbori 2020

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Lezárult pályázatok – 2017.

Az egyesületek és egyéb civil szervezet részére szánt, 2017. évi költségvetési eszközök felhasználásáról szóló jelentés

 

 

 

 

 


Kishegyes községi lakhellyel rendelkező egyetemisták ösztöndíjazásáról szóló szabályzat 4. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2015, 32/2016 és 38/2016 sz.) és a községi közigazgatásról szóló határozat 19. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 2/2013, 10/2013, 14/2014 és 21/2016 szám) alapján, a Községi közigazgatás vezetője 2017. október 10-én kihirdeti a következő

P Á L Y Á Z A T O T
ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE A 2017/2018 TANÉVBEN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 

 


A közvállalatokról szóló törvény 38. szakasza  2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 szám) és a 2017. június 2-i, 111-6/2017-02 számú, a kishegyesi Komunal Közvállalat Kishegyes igazgatója megválasztására szolgáló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete meghirdeti a következőt

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
A KISHEGYESI KOMUNAL KÖZVÁLLALAT KISHEGYES IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE

A hirdetmény SZK Hivatalos Közlönyben való megjelenítésének keltezése: 2017.06.09.

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011-egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

pénzeszközök odaítélésére mezőgazdasági területű egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján Kishegyes község Községi tanácsa 2017. február 10-én  kiírja a következő

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes község 2017. évi költségvetéséből

A pályázat 2017. február 10-től nyitott, Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

a közérdekű  humán tevékenységek   programjainak/projektjeinek támogatására vagy résztámogatására a 2017. évben

A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenésétől számítva 8 napig van nyitva.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

az egyesületek programjainak/projektjeinek résztámogatására vagy támogatására a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A művelődésről szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016 és 30/2016 – kiigazítás), Kishegyes község költségvetéséből támogatott és társtámogatott, művelődési programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

programok/projektеk résztámogatására vagy támogatására a művelődés területén a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 40-2/2017-01
Kelt: 2017.01.17.
Kishegyes

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
KÖZTÁJÉKOZTATÁSI TERÜLETŰ, KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSI PROJEKT RÉSZTÁMOGATÁSÁRA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN 2017-BEN

Pályázat megjelenítésének dátuma: 2017.01.19.