SrpskiСрпскиMagyar
2021.09.16. Csütörtök

 izbori 20201

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Lezárult nyilvános felhívások és hirdetések – 2017 és korábbi

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/2015 szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza alapján (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2017. október 16-án meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egyéb törvény és 108/2016 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának feltételeiről és a nyilvános árverés és írásos javaslatgyűjtés eljárásairól szóló rendelet 6., 7. és 12. szakasza  (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 sz.), Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2017. október 5-én meghozza a

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIHIRDETÉSÉRŐL

és kihirdeti a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEDÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÍRÁSOS JAVASLATGYŰJTÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. és 4. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 7) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/11, 99/11, 83/14 és 5/15 száma), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 18. szakasza, valamint a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló VIII/2017-20 számú döntés, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Közgyűlése hozott meg a 2017.09.15-én megtartott ülésén, a Pályázati bizottság közzéteszi az alábbi

NYÍLT PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT
a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának kiválasztására

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Kishegyes község köztulajdonában álló létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság
Szám: 464-9-3/2017-01
Kelt:2017.09.11-én

NYILVÁNOS HIRDETÉS
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSOS JAVASLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRA-második kör

Dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Kishegyes község köztulajdonában álló létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság
Szám: 464-9-1/2017-01
Kelt:2017.08.23-án

NYILVÁNOS HIRDETÉS

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSOS JAVASLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRA

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


NYILVÁNOS HIRDETÉST
az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulás jogosultságára a 2017/2018 tanévben

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-6/2017-05
Kelt: 2017.06.06-án

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK ILLETÉKMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGRA 2018-BAN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-5/2017-05
Kelt:2017.06.06-án

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRLETI ELŐNYJOGA BIZONYÍTÁSÁRA A 2018-BAN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/11, 88/13 és 105/2014, 104/2016-egyéb törvény és 108/2016 szám)   és az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzéséről és eltulajdonításáról, a köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés és írásos javaslatok begyűjtése eljárásairól szóló rendelet 7. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015 és 99/2015, 47/2017), a Községi tanács 2017.05.26-i, 06-26-1/2017-01 számú záradéka alapján, a 2016.11.07-én, 06-30-3/2016-01 számú végzéssel kinevezett, Kishegyes község köztulajdonában lévő létesítmények bérbeadására szolgáló írásos javaslatok begyűjtési eljárást lefolytató bizottság, 2017. május 26-án meghirdeti a követekzőt

NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
lakás bérbeadására írásos javaslatgyűjtés útján
- negyedik kör -

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község hivatali járművei eladásáról szóló határozat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 25/2016 és 13/2017 szám) és Kishegyes község tulajdonában lévő dolgok beszerzéséről, használatáról és azokkal való rendelkezésről szóló határozat 11. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2017. május 19-én megtartott ülésén meghirdeti a következőt

FELHÍVÁS
SZEMÉLYGÉPGOCSI ELADÁSÁRA, NYILVÁNOS ÁRVERÉS-LICITÁCIÓ ÚTJÁN-MÁSODIK KÖR

Letölthető dokumentunok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,  72/11, 88/13 és 105/2014, 104/2016- egyéb törvény és 108/2016), ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzéséről és eltulajdonításáról, köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés eljárásairól és írásos javaslatok begyűjtéséről szóló rendelet 7. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015 és 99/2015 szám) és Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 35/2016 szám) alapján, Kishegyes község köztulajdonában lévő létesítmények bérbedására szolgáló írásos javaslatok begyűjtési eljárását lefolytató bizottság, amelyet 2016.11.07-én, 06-30-3/2016-01 számú végzéssel neveztek ki, 2017.04.13-án kiírja a következőt

NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
üzlethelyiség bérbeadására írásos javaslatgyűjtés útján

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/11, 88/13 és 105/2014, 104/2016- egyéb törvény és 108/2016), ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzéséről és eltulajdonításáról, köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés eljárásairól és írásos javaslatok begyűjtéséről szóló rendelet 7. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015 és 99/2015 szám), Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 35/2016 szám) alapján, Kishegyes község köztulajdonában lévő létesítmények bérbedására szolgáló írásos javaslatok begyűjtési eljárását lefolytató bizottság, amelyet 2016.11.07-én, 06-30-3/2016-01 számú végzéssel neveztek ki, 2017.04.08-án kiírja a következőt

NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA ÍRÁSOS JAVASLATGYŰJTÉS ÚTJÁN
- második kör -

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,  72/11, 88/13 és 105/2014, 104/2016- egyéb törvény és 108/2016), ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzéséről és eltulajdonításáról, köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés eljárásairól és írásos javaslatok begyűjtéséről szóló rendelet 7. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015 és 99/2015 szám), Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 35/2016 szám) alapján, Kishegyes község köztulajdonában lévő létesítmények bérbedására szolgáló írásos javaslatok begyűjtési eljárását lefolytató bizottság, amelyet 2016.11.07-én, 06-30-3/2016-01 számú végzéssel neveztek ki, 2017.03.13-án kiírja a következőt

NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA ÍRÁSOS JAVASLATGYŰJTÉS ÚTJÁN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község hivatali járművei eladásáról szóló határozat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 25/2016 szám) és Kishegyes község tulajdonában lévő dolgok beszerzéséről, használatáról és azokkal való rendelkezésről szóló határozat 11. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2017.03.10-én megtartott ülésén meghirdeti a következőt,

HIRDETMÉNY
GÉPJÁRMŰ ELADÁSÁRÓL NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN

Letölthető dokumentunok:

 

 

 

 

 


NYILVÁNOS FELHÍVÁS
felhasználók kiválasztására, menekültek lakhatási szükségleteinek megoldására, 8 falusi ház megvásárlásával és csomag kiosztásával építőanyag vagy háztartási eszközök/bútor formájában

Letölthető dokumentáció:

 

 

 

 

 


Nyilvános felhívás
az üzlethelységek bérbeadására írásbeli ajánlatok útján

A bérbeadandó üzlethelység Szeghegyen található a Tito Marsall utca 37/a szám alatt, 207 m2 alapterületen a 4-es parcela számon Szeghegy kataszteri községben.

Letölthető dokumentáció:

 

 

 

 

 


NYILVÁNOS FELHÍVÁS
FELHASZNÁLÓK KIVÁLASZTÁSÁRA A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MENEKÜLTEK LAKHATÁSI SZÜKSÉGLETEI MEGOLDÁSÁRA LEGALÁBB 15 ÉPÍTKEZÉSI CSOMAG KIOSZTÁSÁVAL A REGIONÁLIS LAKHATÁSI PROGRAM 5. ALPROJEKTJE KERETÉN BELÜL

 

 

 

 

 


Kishegyes község hivatali járművei eladásáról szóló határozat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 25/2016 szám) és Kishegyes község tulajdonában álló dolgok beszerzéséről, használatáról és azok rendelkezésre állásáról szóló határozat 11. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2016.10.28-án meghirdeti a

HIRDETMÉNYT
SZEMÉLYGÉPKOCSIK ELADÁSÁRA
SZÓBELI NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN-LICITÁCIÓ-MÁSODIK KÖR

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község tulajdonában álló dolgok beszerzéséről, használatáról és azok rendelkezésre állásáról szóló határozat 11. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2016.10.28-án meghirdeti a

HIRDETMÉNYT
INGÓSÁGOK ELADÁSÁRÓL
szóbeli nyilvános árverés útján

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község hozzájárulásáról szóló szabályzat az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsának elnöke 2016. augusztus 18-án kiírja a

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulás jogosultságára a 2016/2017-os tanévre.

Letölthető dokumentációk:

A kérvény és mellékelt dokumentáció átadható a községi ügyfélszolgálat 7. asztalánál, átadható 2016.08. 22-től 2016.09. 16-ig.

 

 

 

 

 


A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08 és 41/09 és 112/2015 szám) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza alapján (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2016.07.15. meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
NYILVÁNOS ÁRVERÉS KIÍRÁSÁRÓL AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA KISHEGYES KÖZSÉGBEN

és közzéteszi a

H I R D E T M É N Y T
AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁNAK NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE KISHEGYES KÖZSÉGBEN

 

 

 

 

 

 


Szerbiai köztársaság
Kishegyes Község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, helyi gazdaság fejlesztő iroda, környezetvédelmi és kommunális-építésügyi osztály
Kelt.: 2016.07.12

NYÍLVÁNOS FELHÍVÁS

AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRLÉSI JOGÁNAK TÉRÍTÉSMENTESÍTÉSE KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017-ES ÉVRE VONATKOZÓAN

Letölthető dokomentáció:

 

 

 

 

 


Szerbiai Köztársaság
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, helyi gazdaság fejlesztő iroda, környezetvédelmi és kommunális-építésügyi osztály
Száma: 320-1-1/2016-05
Keltezés: 2016.08.22.

NYÍLVÁNOS FELHÍVÁS

AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA TÖRTÉNŐ JOGOSULTSÁG BIZONYÍTÁSÁRA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017-es ÉVRE VONATKOZÓAN

Letölthető dokomentáció:

Megjegyzés: dokumentáció az állami földterületek bérbevételéről a belefoglalt változtatásokkal, amelyet a Mezőgazdasági Minisztérium határozott meg.: