SrpskiСрпскиMagyar
16.09.2021. Četvrtak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završeni javni pozivi i oglasi - 2017. i ranije

Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016, 113/2017), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015, 42/2017, 94/2017), Zaključka Opštinskog veća br: 06-17-8/2017-01 od 31.03.2017.g, Opštinsko veće dana 28.12.2017.g donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda

i raspisuje

OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 16.10.2017. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon i 108/2016)  člana 6., 7. i 12. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („ Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš, dana 05.10.2017.g donosi

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

i   r a s p i s u j e

J A V N I   O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 36. stav 3. i stav 4. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16), člana 200. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 18. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, kao i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica broj VIII/2017-20 od 15.09.2017.godine donete na sednici Skupštine ,,Regionalna deponija,, DOO Subotica, Konkursna komisija objavljuje

O G L A S
o javnom konkursu za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija- AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Broj: 464-9-3/2017-01
Dana: 11.09.2017. godine

J A V N I    O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ - DRUGI KRUG

Dokumenti:

 

 

 

 

 


Republika Srbija- AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali Iđoš
Broj: 464-9-1/2017-01
Dana: 23.08.2017. godine

J A V N I    O G L A S
O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Dokumenti:

 

 

 

 

 


JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u 2017/2018. godini

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320-6/2017-05
Datum: 06.06.2017. godine

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2018. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Odelenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove
Broj: 320- 5/2017-05
Datum: 06.06.2017. godine

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2018. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015, 47/2017 ), Zaključka Opštinskog veća br: 06-26-1/2017-01 od 26.05.2017.g. Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 26.05.2017.g. raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- četvrti krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš (“Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2016 i 13/2017) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 19.05.2017. godine objavljuje,

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJOM-DRUGI KRUG

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015), Zaključka Opštinskog veća br: 06-24-4/2017-01 od 09.05.2017.g, Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 09.05.2017.g raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- treći krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016)  Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 13.04.2017.g raspisuje

JAVNI OGLAS
za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015), Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 08.04.2017.g raspisuje

JAVNI  OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda
- drugi krug -

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016)  Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 13.03.2017.g raspisuje

JAVNI OGLAS
za davanje u zakup stana putem prikupljanja pismenih ponuda

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš (“Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 10.03.2017. godine objavljuje,

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJOM

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 8 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI OGLAS
za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda

Poslovni prostor, koji se daje u zakup nalazi se u Lovćencu, ul. M. Tita 37/a, površine 207 m2, na kp. broj 4 KO Lovćenac.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15  PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU POTPROJEKTA 5 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš ( “Sl.list opštine Mali Iđoš“25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA - LICITACIJOM - DRUGI KRUG

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015) i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici dana 28.10.2016. godine objavljuje

OGLAS
O PRODAJI POKRETNIH STVARI
putem usmenog javnog nadmetanja

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola (Sl. List Opštine Mali Iđoš br. 3/2015) Predsednik opštinskog veća dana 16.08.2016. godine raspisuje

JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola u 2016/2017. godini

Dokumenta za preuzimanje:

Zahtev i prateća dokumentacija predaju se na šalteru broj 7 Opštinskog uslužnog centra u Malom Iđošu, počev od 22.08.2016. godine do 16.09.2016. godine.

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS»,broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 2.Odluke o određivanju nadležnogorgana za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Mali Iđoš» broj 7/2006 ), predsednik opštine Mali Iđoš je dana 15.07.2016.godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U U OPŠTINI MALI IĐOŠ

 

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava 
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove 

Datum: 12.07.2016. godine

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2017. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava 
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove

Broj: 320-1-1/2016-05
Datum: 22.08.2016.

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2017. GODINU

Dokumenta za preuzimanje:

Napomena: dokumenta za pravo prečeg zakupa - po izmenama koje je donelo Ministarstvo poljoprivrede.: