SrpskiСрпскиMagyar
2021.09.16. Csütörtök

 izbori 20201

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Lezárult nyilvános felhívások és hirdetések – 2018.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15 és 80/17 szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 és 111/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2018. szeptember 11-én meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

A dokumentációba téves számlaszám került. Helyes számlaszám 840-726804-82 hivatkozási szám 23-219.

 

 

 

 

 


Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 24/2017 és 25/2017 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST
az általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulás jogosultságára a 2018/2019 tanévben

Letölthető dokumentációk:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-3/2018-05
Kelt: 2018.06.22.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRLETI ELŐNYJOGA BIZONYÍTÁSÁRA A 2019-BAN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-4/2018-05
Kelt: 2018.06.22.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK ILLETÉKMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGRA 2019-BAN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


А köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egy. törvény és 108/2016 sz.), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának és a köztulajdonban álló eszközök bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjog beszerezésének és kihasználásának, valamint a nyilvános árverés eljárásának és írásos ajánlattevés begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 6., 7. és 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. április 11-én meghozza a következő

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakasza 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/2015 és 80/17 szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 és 111/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2017 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke 2018. március 13-án meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egyéb törvény és 108/2016 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának és a nyilvános árverés és írásbeli ajánlatok begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló rendelet 6.,7. és 12. szakasza  (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015 és 42/2017 sz.), Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. március 14-én meghozza a következő

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egyéb törvény és 108/2016 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának és a nyilvános árverés és írásbeli ajánlatok begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló rendelet 6.,7. és 12. szakasza  (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015 és 42/2017 sz.), Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. március 1-jén meghozza a következő

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok: