SrpskiСрпскиMagyar
2021.09.16. Csütörtök

 izbori 20201

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Nyilvános felhívások és hirdetések 2019-2020

HÍRDETÉS

AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN

 


KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS

Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési,

építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály

Szám: 353-34-1/2020-05

Kelt: 2020. november 24-én

Kishegyes

 

A tervezésről és építésről szóló törvény 63. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 és 9/2020 sz.) alapján,

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁNAK

Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztálya közzéteszi a következőt

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKT BEMUTATÁSÁRA

SERTÉSHIZLALÁSRA SZOLGÁLÓ GAZDASÁGI LÉTESÍTÉMÉNY (F+0) KIÉPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI-ÉPÍTÉSZETTANI KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

6391, 6392 ÉS 6393 SZ. KATASZTERI PARCELLÁN KISHEGYES K.K.-BEN

 

A NYILVÁNOS BEMUTATÓRA a kishegyesi községháza épületében kerül sor (21. sz. iroda), Fő u. 32., 2020. december 2. és 8. között, munkanapokon 8-13 h, illetve megtekinthető a www.maliidos.com honlapon.

A településrendezési projekt megerősítésének kérelmezője ŽIVINASTIJA TR, FEJES CSABA vállalkozó, Kishegyes, Topolyai út 66.

A tárgyat képező településrendezési projekt kidolgozója a topolyai ARHITOP doo, Tito marsall 92.

Felkérjük az érdekelt természetes és jogi személyeket, tekintsék meg a településrendezési projektet, és amennyiben észrevételük vagy javaslatuk van a tervezett megoldásokkal kapcsolatban, azt írásos formában küldjék el a Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztálynak, az ügyfélfogadó irodán keresztül, Fő u. 32., Kishegyes, legkésőbb 2020. december 8-ig.

A felhívást közzétesszük a www.maliidos.com honlapon, Kishegyes község Községi közigazgatásának honlapján, valamint a kishegyesi Dombos TV-n.

KISHEGYES KÖZSÉG

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA


 


 

Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 37/2020 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. augusztus 28-án közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST

 

általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2020/2021 tanévben

 

I.

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók  útiköltségéhez járul hozzá:

 1. A.               Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik rendszeresen utaznak lakóhelyüktől az iskoláig a tanításon való részvétel céljából

 

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei:

 1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának;
 2. lakóhelye Kishegyes község területén van.

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.

A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:

 1. Jogosultsági  kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az  ügyfélszolgálatnál);
 2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a középiskola vagy általános iskola tanulója;
 3. A tanuló vagy a szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata;
 4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentáció- KÜLÖN:

 1. A szociális segélyben részesülő tanuló, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja a szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát.
 2. A 2019/2020 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is.
 3. A 2019/2020 tanév generáció diákjai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett  csatolják az ezt bizonyító igazolást is.
 4. A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező általános iskolás diákok, a jelen hirdetés A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolai bizonyítványuk fénymásolatát, illetve a 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát az eredeti példányt pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek.
 5. Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.

 

MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra.

II.

 

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános iskolások és középiskolások számára, az iskolaév folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve.

III.

A dokumentációt személyesen kell átadni, vagy postai úton eljuttatni Kishegyes község Községi közigazgatása részére (Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban), cím: Kishegyes község, Fő u. 32., 24321 Kishegyes;

A kérelmeket 2020. augusztus 28-tól 2020. szeptember 27-ig lehet átadni.

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül.

Szerb Köztársaság

Kishegyes község

Községi tanács                                                                                      Marko Lazić

Szám: 06-38-3/2020-01

Kelt: 2020. augusztus 28-án                                                                 KT elnöke              
HIREDETÉS

 za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih ponuda


 

NYILVÁNOS FELÍVÁS -PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE TESTEN KÍVÜLI MEGTERMÉKENYÍTÉSRE

  

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 45/2019 és 3/2020  sz) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke meghozta a

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

 
 

Értesítés

O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ
Értesítés

O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ


 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019  sz) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke meghozta a

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE
 

Felhívás

Pokreće se upravni postupak po službenoj dužnosti radi rušenja objekta
Értesítés

o Sazivanju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti opštine Mali Iđoš za period 2019-2020. godinu


 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2019.09.11. meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE

 

 

 

 

 


Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 és 19/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. augusztus 15-én közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST
általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2019/2020 tanévben

Letölthető dokumentációk:

 

 

 

 

 


А köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egy. törvény és 108/2016, 113/2017 sz.), az ingatlan közvetlen alku útján történő beszerzésének és eltulajdonításának és a köztulajdonban álló eszközök bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjog beszerezésének és kihasználásának, valamint a nyilvános árverés eljárásának és írásos ajánlattevés begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 6., 7. és 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019.08.05. meghozza a következő

HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kiírja a

NYILVÁNOS HIRDETÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLAN BÉRBEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRÓL

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-3/2019-05
Kelt: 2019.07.02.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRLETI ELŐNYJOGA BIZONYÍTÁSÁRA A 2020-BAN

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 320-4/2019-05
Kelt: 2019.07.02.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI FÖLDEK ILLETÉKMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGRA 2020-BAN

Letölthető dokumentumok: