SrpskiСрпскиMagyar
05.12.2021. Nedelja

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti16.06.2020.

Republika Srbija-AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
Opštinska uprava
Broj:Sl/ 2020
Dana:16.06.2020.g.
Mali Iđoš

RADNO TIJELO REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE U OPŠTINI MALI IĐOŠ

Obavještavamo Vas da će sljedeći članovi radnog tijela dana 19. i 20. juna 2020.g. u vremenu od 8 do 20 časova dežurati i primati obavještenja da birač (nemoćno ili sprečeno lice) želi da glasa van biračkog mjesta:

  1. Zoran Pustahija mob:0648489505
  2. Stefan Vulević mob:0649100815
  3. Milena Kosović mob:0616016443
  4. Klaudija Njiradi mob:0631677252

Načelnik opštinske uprave-koordinator radnog tela

Zoran Pustahija15.06.2020.

Izašao je dvadesetsedmi broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".12.06.2020.

Позитивна оцена ревизије о Општини Мали Иђош. 

 12.06.2020.

O B A V J E Š T E NJ E

 

BIRAČ KOJI NIJE U MOGUĆNOSTI DA GLASA NA BIRAČKOM MJESTU  (LICA KOJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA NISU U MOGUĆNOSTI DA DOĐU NA BIRAČKO MJESTO, OSOBE SA INVALIDITETOM ILI NEMOĆNA STARA LICA) O TOME DA ŽELI DA GLASA MORA DA OBAVJESTI BIRAČKI ODBOR NAJKASNIJE DO 11 ČASOVA NA DAN GLASANJA ODNOSNO 21.06.2020.G.

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA MALI IĐOŠ09.06.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Позивају се сва правна и физичка лица која:

-      се баве узгојом и држањем животиња

-      имају системе за наводњавање на државном пољопривредном земљишту

-      имају инфраструктурне објекте на државном пољопривредном земљишту

 

Све потребне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити од контакт особе у општинској управи: Славице Николић, на телефон: 024/730-010 лок.127., или лично у просторијама Општинске управе Мали Иђош.

 

Текст огласа и захтев може се преузети и са сајта општине: www maliidos.com., а биће објављен и на огласним таблама месних заједница

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године.

 

 

Општинска управа25.05.2020.


25.05.2020.

Izašao je dvadesetšesti broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".25.05.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

Opštinska uprava

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE

 

          Pred Opštinskom upravom Opštine Mali Iđoš, od strane Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd, pokrenut je postupak eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa prava korišćenja na nepokretnosti, i to većeg broja parcela u K.O. Feketić, K.O. Lovćenac i K.O. Mali Iđoš u cilju rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – državna granica, deonica : Novi Sad – Vrbas – Mali Iđoš – Bačka Topola – Subotica – državna granica ( Kelebija) („Službeni glasnik RS“ broj 32/17), a sve na osnovu Zakona o posebnim postupcima  radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturalnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju (''Sl. glasnik'' br.9/2020) i u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 340-2969/2020 od 22. 04.2020. godine, kojim je utvrđeno da je navedeni infrastrukturni projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji zaključak je i osnov za primenu navedenog zakona. Korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa je Republika Srbija, a za potrebe ''Infrastruktura železnice Srbije Beograd'' ad Beograd.

 

Ističemo, da je u smislu člana 1. stav 3. Zakona o posebnim postupcima  radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturalnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, propisano da se svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju hitnim i svi državni organi i organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i javna preduzeća, kao i drugi organi i institicije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti.

 

Odredbe ovog zakona primenjuju se i u slučaju administrativnog prenosa na nepokretnostima za koje je utvrđen javni interes u skladu sa ovom zakonom.

 

            Predlogom za eksproprijaciju, može biti obuhvaćena i Vaša parcela na kojoj ste upisani kao vlasnik u celosti ili u suvlasništvu.

 

            Postupajući po odredbama navedenog zakona, u slučaju da je Predlogom za eksproprijaciju, obuhvaćena i Vaša parcela na kojoj ste upisani kao vlasnik u celosti ili u suvlasništvu, biće Vam dostavljen podneti Predlog zajedno sa svom propratnom dokumentacijom, kako bi se najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema istog, pisanim putem, odnosno davanjem izjave na zapisnik pred ovim organom, izjasnili o sledećem :

 

  1. Da li ste saglasni sa podnetim Predlogom  za eksproprijaciju Vaše parcele, u cilju rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – državna granica, deonica : Novi Sad – Vrbas – Mali Iđoš – Bačka Topola – Subotica.  
  2. Da li na Vašoj parceli, imate bilo kakve građevinske objekte (pa i nelegalne), useve ili zasade. Ukoliko imate, potrebno je da ih sve navedete, kako bi Vaši navodi bili uneti u rešenje o eksproprijaciji, a sve u cilju izlaska veštaka na teren radi popisa istih, te utvrđivanja pravične naknade.

 

Ukoliko se najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema dopisa sa dokumentacijom, pisanim putem ili izjavom na zapisnik pred ovim organom, ne izjasnite o Predlogu za eksproprijaciju, doneće se rešenje i bez Vašeg izjašnjenja, obzirom da ste upoznati sa podnetim Predlogom.

Po prijemu Vašeg izjašnjenja, odnosno po proteku roka za Vaše izjašnjenje, nadležni organ je u obavezi da odmah, a najkasnije u roku od  pet dana od proteka roka za izjašnjenje, uz ispunjenje i drugih uslova propisanih ovim zakonom, donese rešenje o eksproprijaciji.

Napominjemo, kada se donese rešenje o eksproprijaciji i isto postane pravosnažno, predlagač je u obavezi da u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rešenja, ovoj upravi dostavi Ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisanu nepokretnosti. Ponuda će Vam biti prosleđena kako bi se upoznali sa istom, a radi evenutalnog zaključenja sporazuma o naknadi pred ovim organom, a ukoliko na Ponudu ne budete imali primedbi. Ukoliko pak ne budete zadovoljni Ponudom, ovaj organ će službenim putem spise predmeta dostaviti Vanparničnom odeljenju Osnovnog suda u Subotici sudska jedinica u Bačkoj Topoli radi utvrđivanja naknade.

Ističemo da je u smislu Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku  Srbiju („Službeni glasnik RS“, br.9/2020)  propisano da,  ukoliko neko pitanje nije regulisano ovim zakonom da se na takvu  pravnu situaciju  primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje eksproprijacija, opšti upravni postupak i drugi sistemski zakoni. 

S toga, ukoliko je Vaša parcela, nastala cepanjem veće parcele, radi vođenja ovog postupka, a smatrate da nemate više ekonomskog interesa da koristite preostali deo, odnosno ukoliko Vam je na preostalom delu onemogućena ili bitno otežana egzistencija,  imate mogućnost da  podnesete zahtev u skladu sa članom 10. Zakona o eksproprijaciji da Vam se ekspropriše i preostali deo nepokretnosti, odnosno parcela koja vam preostaje nakon izvršene eksproprijacije. Takav zahtev možete podneti u roku od 2 godine od završetka izgradnje objekta, odnosno završetka izvođenja radova (član 30. Zakona o eksporpijaciji).

 

Dakle, donošenje rešenja o eksproprijaciji Vaše parcele, shodno Zakonu o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ne isključuje Vaše pravo da u zakonom predviđenom roku, ukoliko smatrate da za to postoji razlozi navedeni u članu 10. Zakona o eksproprijaciji, podnesete ovoj upravi zahtev za eksproprijaciju i preostalog dela nepokretnosti